Check Point Group fokuserar på industriella armaturer som är anpassade för våra kunders exakta behov. Vi tar bort allt som inte tillför värde och optimerar såväl produkt som logistik.

  • OPTIMERADE LOGISTIKLÖSNINGAR FÖR KUNDENS EXAKTA BEHOV

  • FÄRDIGFÖRPACKADE ARMATURER FÖR SNABBAST TÄNKBARA INSTALLATION

  • KUNDENS EGET VARUMÄRKE MED INSTRUKTIONER OCH MANUALER

  • SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMKOPPLINGSBARA ARMATURER

  • GODKÄNNANDEN FÖR DEN EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA MARKNADEN

Den viktigaste delen för våra kunder inom industriella led-armaturer är att lösningen uppfyller de hårt ställda kraven som förväntas av lösningen. Det gäller inte bara den tekniska lösningen, utan att det för installatören är en produkt som är enkel och snabb att installera.

VAD ÄR EN KUNDUNIK LÖSNING?

För en kund som har en totalentreprenad och bygger industrihallar, lagerbyggnader eller parkeringsgarage, är det viktigt att kunna använda samma byggelement av sin konstruktion för att få volym i de enskilda komponenterna. Det skall vara enkel logistik och snabbt att montera.
På samma sätt tänker vi när vi skapar en kundunik lösning för industriell belysning. Därför anpassar vi lösningarna för att de skall vara enklast tänkbara som uppfyller kravspecifikationen. Allt som inte tillför värde skall tas bort och kvar blir en kundunik och kostnadseffektiv lösning utan mellanhänder.

 

EMBALLAGET, INSTALLATIONEN OCH LOGISTIKEN

Det finns många likheter bland armaturer för industriellt bruk och det kan vara svårt att skilja dem åt hos grossisten. Kostnaden för inköp av armaturen är bara en liten del av den totala kostnaden under dess livstid (TCO) Det finns framförallt fyra viktiga faktorer som vi belyser när vi skapar en lösning. Det är emballaget, installationstid, livslängd och effektivitet. Den kombinerade delen av dessa är en stor del av totalkostnaden för en armatur under dess livslängd. För Er som kund har vi högt fokus på dessa områden redan under utvecklingen.

FÖLJER TRENDER OCH UTVECKLING

Vi följer trenderna med nyutveckling och presenterar kontinuerliga förbättringar för våra kunder. Tillsammans med kunden tar vi sedan beslut om när den uppdaterade lösningen skall implementeras i produktsortimentet för att modernisera lösningen.

BEVAKAR KOMPONENTER

Industriella armaturer uppdateras kontinuerligt med nya förbättrade verkningsgrader för såväl chip som styrningslösningar. Idag är det viktigt att Check Point Group bevakar komponentmarknaden för våra kunder, att lösningarna som vi levererar alltid är moderna och kostnadseffektiva.

För utveckling är en av våra styrkor att finnas i två världsdelar. Det kan uppkomma en utvecklingsfråga sent på eftermiddagen i Sverige där kunden redan nästa morgon, har utförlig testrapport i inboxen. Den dynamiken uppnår vi genom att vi utvecklar och testar i egen regi i Cixi, Kina. Tidsskillnaden ger oss ofta en hävstång i utvecklingen.

PRODUKTION FRÅN GRUNDEN

För att armaturen skall ha rätt färgtemperatur tillsätter man ett skydd för chipet. Det görs automatiskt och exakt i pumpstationen. vanligtvis handlar det om 3000-5000K

EFFEKTIVITET OCH SMARTA FUNKTIONER

Vi på Check Point Group bevakar och följer utvecklingen av produktionen av SMD för industriella LED-applikationer på plats i Kina. Syftet är att kunna ligga i framkanten när det gäller att ha en kostnadseffektiv lösning, med högt fokus på kvalitet. Det är både på chip-sidan, där effektiviteten ökar, men gäller även på drivdon. För drivdon sker utvecklingen snabbt där framförallt funktionalitet och smarta lösningar uppdateras i nya generationer.

ENERGIEFFEKTIVA SYSTEM

Att kunna styra systemet för att energieffektivisera är viktigt. Det finns idag många olika system som tillåter att energieffektivisera industriella armaturer. Det handlar ofta om att kunna styra via en DALI för att optimera ljussättningen efter behovet. De styrningar som vi använder för mer kraftfulla system har inbyggd temperatursensor, NTC placerad på PCB och återkopplar omgivnings och systemtemperatur. Detta för att enkelt kunna sätta ett scenario som optimerar både livslängd och ljusbilden. Det handlar i första hand om kraftfulla armaturer för industriella tillämpningar. På vår mest populära serie av styrningar kan vi programmera många olika scenarier redan i produktionen för att anpassa till snabbast tänkbara installation.

I produktionen optimerar man efter kapaciteten hos produktionsanläggningen och därefter delas enheterna för att kvalitetssäkras och monteras i armaturer

LED-Engines i mellanlagring inför nästa steg i produktionsprocessen. Kvalitetssäkring och montage väntar härnäst.

KOMPLEXA PRODUKTER, ENKLA LÖSNINGAR

Valet som vi gör i utveckling av armaturer innefattar även om det är en armatur som lämpar sig att använda COB, Chip On Board, eller SMD. Under de senaste åren har vi även utvärderat DOB, Driver on Board, vilket eliminerar behovet av en extern drivenhet, något som ytterligare effektiviserar kostnadsbilden.

VOLYMEN STYR VALET AV LÖSNING

Det är dock inte alla armaturer och produktionsvolymer som lämpar sig för COB och de flesta kunder väljer fortfarande den traditionella lösningen med att ha ett separat drivdon inbyggd i armaturen. Vi tar del av uppdateringar i lösningar samt effektivitetshöjande åtgärder från tillverkare av chip och drivdon. I samråd med kunden planerar vi för när det kan implementeras för att arbeta med kontinuerliga förbättringar.

FÖR TUFFA MILJÖER

Skyddsklasser för industriella armaturer är ofta även en benämning på armaturen, Exempelvis IP23, IP44, eller IP65. Hur tålig en armatur är mot yttre påverkan i form av slag, eller stötar benämns som IK-Klass. De industriella armaturerna som man specialiserat sig på i vårt närområde i Cixi är armaturer med högre IP-klasser. IP65 och IP66 är vanligast och IK-klasser 8 eller över. Det innebär att man har en lång erfarenhet av tester och utveckling för de industriella armaturerna, vilket skapar valmöjligheter för oss i val av verktygslösningar och produktion. I vårt kvalitetskontrollcenter testar vi även saltspraytester och temperaturer ner till -50 grader celsius.

Placeringen av chipet registreras inför nästa steg i processen

Det är många olika delar i en armatur som vi testar och utvärderar under utvecklingen och i produktionen av enheterna. Detta är för att säkerställa att kvaliteten är den som vi och våra kunder kommit överens om i utvecklingen samt att produktionen är konsekvent.

ERFARENHET GER FLEXIBILITET

TRADITION

Bakgrunden till att man har fokus på armaturer med höga IP-klasser och lång erfarenhet av det i vår region kommer från en annan bransch. Det är att många av de företag som gör formsprutningsverktyg och formsprutningsmaskiner har en lång tradition i regionen. För formsprutning krävs verktygsmakare med lång erfarenhet och det har vi även en lång tradition av lokalt.

VERTIKALT INTEGRERAD

För industriella armaturer innebär det att en effektiv tillverkningsenhet startar en produktion med råvarulager i plastgranulat samt stålplåt på rulle. Råmaterialet används sedan för att formspruta stommar och kupor i olika längder samt stansa ut materialet för montaget som håller PCB, drivdon, snabbkopplingar.  Det ger korta mellanlagringar, inga onödiga transporter av material, samt flexibel produktion.

MODULSYSTEM

För att skapa en ny serie armaturer är det viktigt att man redan från start har ett modulsystem som gör att man kan använda verktygen effektivt och det är grunden till att många armaturer finns i liknande utförande i olika längder. Idag finns det möjlighet till att ha betydligt större effekt på mindre yta än tidigare samt högre verkningsgrad. Framöver kan vi se färre variationer i storlek på armaturen. Med moduluppbyggnad innebär det även att fästanordningar för att säkra positionen på armaturen även förbereds enligt kundens önskemål, som visas på bilden nedan. Där kan man se hur det finns många olika positioneringsmöjligheter för armaturen i samma fäste.

Vi börjar från grunden och då är hjärtat i lösningen produktionen av de minsta, men viktigaste detaljerna. Från wafer till chip som sedan monteras i COB eller SMD. Check Point Group kvalitetssäkrar komponenter i många steg innan de når vår produktion

I produktionen testas de elektriska parametrarna för att sortera vilken BIN som är aktuell. Anledningen är att få komponenter som elektriskt passar ihop i montagen samt ha möjlighet att optimera lösningar kostnadsmässigt och effektivitetsmässigt.

HJÄRTAT AV LED-TILLVERKNINGEN

Merparten av all kostnadseffektiv produktion av SMD för LED sker idag i Kina. Det beror dels på en hög automatiseringsgrad, dels för att produktion är en kombination av manuella inspektioner och steg i processen med hantering. Närheten till produktionen av kompletta armaturer, vilket även sker i Kina, med snabb produktionsomställning ger ytterligare en nivå av kostnadseffektivitet i högvolymsproduktion. Vi arbetar geografiskt nära våra tillverkningsenheter och hanterar utveckling av nya enheter lokalt, där armaturerna sedan produceras och kvalitetssäkras av Check Point Group.

KOMPONENTER UTVÄRDERAS KONTINUERLIGT

Vi följer produktionen noga och utvärderar komponenter kontinuerligt. Förpackningen i SMD för montage på PCB är de vanligast förekommande traditionellt och vi bokar normalt upp wafer tidigt i produktionen för att säkerställa tillgången och specifikation för aktuell produktion. Att vår montageanläggning ligger på plats i Cixi, Kina skapar stora fördelar för att hantera stora flöden av allt från komponenter till armaturer.

SENSORER OCH DRIVDON I KOMBINATION

Det kan handla om allt från att styra effekten beroende på omgivningstemperatur, rörelsesensorer, dygnsrytm och solens upp- och nergång. Under utvecklingsarbetet är det många olika parametrar som vi tar hänsyn till i valet av drivenhet.  Samtliga styrningar som vi använder i projekt testas och utvärderas med rätt lastscenario i drivdonstestare i vårt kvalitetskontrollcenter, både i syfte att verifiera utveckling och för att kvalitetssäkra produktion inför leverans.

SNABBKOPPLINGAR

Snabbkopplingssystem för genomkoppling och anslutning till externa styrsystem är en del där vi tillsammans med kunden sätter en specifikation för att installationen skall vara smidig. För större installationer i exempelvis stålhallar, parkeringsgarage och lagerlokaler är det viktigt att man redan i projektstadiet planerar för hur installationen kan gå snabbt och enkelt.

KVALITETSSÄKRING I VARJE STEG

FOKUS PÅ KVALITETSSÄKRING

De ingående delarna som vi fokuserar extra på i montagen är de med elektriska och optoelektriska egenskaper för vårt kvalitetskontrollcenter och montageanläggning. Att mäta olika egenskaper både i prototyper och produktion är viktigt vid framtagandet av nya armaturer. När en serie med armaturer har utvärderats och godkänts som utfallsprover sparar vi referensmaterial för att senare kunna jämföra serieproduktionen med förserie och prototypers egenskaper. Detta är viktigt för att säkerställa att systemet behåller sina egenskaper i produktionen när volymerna ökar och en armatur får bra genomslagskraft på marknaden.

I vår testutrustning, LT-101A för drivdon skapas rapporter över varje enskilt testad komponent och referensprover sparas för att användas i produktionen. De elektriska parametrarna testas noga i varje produktionsbatch.

VISIONSYSTEM

I LED-produktion är det olika moment som vi kvalitetssäkrar kontinuerligt. Check Point Group gör utvärderingar av tillverkningsenheter där vi tar in prototyper i tidigt skede under utvecklingen och undersöker chip, lins och bondwire med visionsystem och mäter de elektriska och optoelektriska parametrarna i vårt kvalitetskontrollcenter.

Med vår visionsystem utvärderas komponenter och montage. Det är ett bra hjälpmedel under utveckling och produktion.

RÄTT TILLVERKNINGSENHET

Vi på Check Point Group bygger delmontage och kompletta enheter till våra kunder. Under åren har vi byggt upp ett stort nätverk av tillverkningsenheter i vår närhet till vår produktion. För att kunna få ett kostnadseffektivt gränssnitt för kunden erbjuder vi därför kompletta montage av industriarmaturer. Det innebär att vi delar upp armaturen i olika komponenter och tillverkar varje del på den tillverkningsenhet som är optimal för just den komponenten och produktionsvolymen, för att sedan kvalitetssäkra komponenter och montera.

TESTNING I UTVECKLING

För LED-Engine, eller PCB med monterade SMD handlar det om i produktionen att vi först kvalitetssäkrar komponenterna, sedan monterar i armaturen.  När montaget är klart kopplar vi in kablage både för strömförsörjning och sensorer, exempelvis NTC för temperaturövervakning. Därefter testar vi även komplett enhet i spektroradiometer och mäter energieffektiviteten i montaget i vår spektroradiometer, med för projektet anpassade riggar för snabbt montage.

TESTER AV SYSTEMET

Med vår produktionsanläggning i Cixi, Kina har vi de senaste åren byggt upp en verksamhet för kvalitetssäkring och montage för industriella armaturer. Det innefattar testutrustning som kan mäta ljusintensitet och våglängd på varje enskild armatur. För att effektivisera skapar vi även kundanpassade riggar. Vår integrationssfär gör vi mätningar med HAAS-2000 spektroradiometer som säkerställer att det kompletta systemet uppfyller specifikationen. Detta görs för  att sluttesta de färdiga montagen som de skall installeras.

DIALOG I UTVECKLINGEN

Vi för dialog med våra kunder för att komma fram till vilket gränssnitt som blir bäst för leverans. Generellt är det kompletta industriarmaturer som direkt kan installeras med snabbkontakter som är det mest kostnadseffektiva. Det kan även vara så att kunden har en tidigare generation av armaturen som de vill vidareutveckla eller modernisera. Då testar vi den befintliga lösningen i vårt kvalitetskontrollcenter och utgår från de data när den nya armaturen utvecklas.  Det kan på så sätt vara enkelt att ta de bästa delarna från den äldre generationen, kombinera det med marknadens önskemål och sedan öka effektiviteten i den nya serien armaturer.

För kompletta enheter testar vi i vår integrationssfär, som är kopplad till spektroradiometer HAAS-2000. Där utvärderar vi referensprover och produktion. Ett test är mycket bra för att se armaturens totala egenskaper. För tester av större armaturer och om kunden önskar använder vi Goniophotometer.

ETT NATURLIGT STEG

För Check Point Group var det en naturlig utveckling att skapa kompletta montage för industriellt bruk. Från att ha fokuserat på de elektriska och optoelektriska egenskaperna från början, för att det var som kvalitetskontrollcenter som vår verksamhet en gång byggdes upp,  är det nu naturligt att kvalitetssäkra produktion och kompletta armaturer.

OPTIMERAD LOGISTIK

Vid installation av större system optimerar vi även logistiken för att minimera miljöpåverkan. Det handlar om i första hand att optimera emballaget. För kunder inom grossistverksamhet innebär det att vi redan i vår produktionsanläggning skapar en bulkpack som möjliggör snabb installation med minimalt emballage. Vi erbjuder EUR-pallar för att passa in i befintliga logistik- och retursystem. Att allt emballage är återvinningsbart och av samma typ av kartong, gör att mängden returemballage för installatören att ta hand om minimeras. Det ser vi på Check Point Group som en viktig del i vårt miljöarbete.

MÖTEN VIA TEAMS ELLER SKYPE FÖR UTVECKLING

Då vår verksamhet finns på två kontinenter så har det över åren blivit ett bra sätt att kommunicera i det dagliga arbetet. Vi har ofta videokonferenser via Teams där utvecklingsavdelningar både hos kund och leverantör är med. Det kan vara  för att diskutera hur man kan kombinera tekniska lösningar med önskemålen från marknadssidan. 2020 har det blivit mer frekventa möten och ett naturligt sätt att driva utveckling. Om Ni är nyfikna på hur vi kan hjälpa Er i utveckling till nästa serie industriarmaturer, så arrangerar vi ett möte via Teams som första steg.

VILL DU VETA MER OM industriell LED?

KONTAKTA OLA KRISTENSSON PÅ

ola.kristensson@checkpointgroup.se
Mobil: +46 761343888
Skype: olacpc
en_USEnglish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.