Sustainability


ISO – certifikat


Reach & RoHS


Verksamhetspolicy


Code of conducts

SUSTAINABLE BUSINESS

Vår resa mot ett mer hållbart företagande har bara börjat. För att säkerställa hållbar produktion i Asien gör vi regelbundet förbättringar inom olika områden. Vi producerar högkvalitativa produkter samtidigt som vi har arbetsmiljö och hållbarhet i åtanke. Hållbart företagande för oss innebär ett ansvarstagande inom miljö, samhälle och ekonomi.

WE HOPE YOU WANT TO JOIN US ON OUR JOURNEY!


Hållbarhetsrapport 2022

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The 2030 agenda for sustainable development is used as the starting point for our sustainability progress. We have chosen to focus on three areas where we have the greatest impact - human resources, the enviroment and the local society.
där vi upplever att vi har möjlighet att göra störst skillnad. Vi särskiljer våra engagemangsområden
inom tre kategorier – människa, miljö och lokalsamhälle. 

en_USEnglish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.