Hållbarhet


ISO – certifikat


Reach & RoHS


Verksamhetspolicy


Code of conducts

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vår resa mot ett mer hållbart företagande har bara börjat. För att säkerställa hållbar produktion i Asien gör vi regelbundet förbättringar inom olika områden. Vi producerar högkvalitativa produkter samtidigt som vi har arbetsmiljö och hållbarhet i åtanke. Hållbart företagande för oss innebär ett ansvarstagande inom miljö, samhälle och ekonomi.

VI HOPPAS NI VILL HÄNGA MED OSS PÅ VÅR RESA!


Hållbarhetsrapport 2022

DE GLOBALA MÅLEN

Som utgångspunkt i vårt hållbarhetsarbete har vi FN:s globala mål. Vi har riktat in oss på de områden
där vi upplever att vi har möjlighet att göra störst skillnad. Vi särskiljer våra engagemangsområden
inom tre kategorier – människa, miljö och lokalsamhälle. 

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.