HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vår resa mot ett mer hållbart företagande har bara börjat. För att säkerställa hållbar produktion i Asien gör vi regelbundet förbättringar inom olika områden. Vi producerar högkvalitativa produkter samtidigt som vi har arbetsmiljö och hållbarhet i åtanke. Hållbart företagande för oss innebär ett ansvarstagande inom miljö, samhälle och ekonomi.

VI HOPPAS NI VILL HÄNGA MED OSS PÅ VÅR RESA!

DE GLOBALA MÅLEN

Som utgångspunkt i vårt hållbarhetsarbete har vi FN:s globala mål. Vi har riktat in oss på de områden
där vi upplever att vi har möjlighet att göra störst skillnad. Vi särskiljer våra engagemangsområden
inom tre kategorier – människa, miljö och lokalsamhälle. 

MILJÖ MÄNNISKA SAMHÄLLE

03

Vi värnar om anställdas välmående och lägger därför stor vikt vid en trygg och säker arbetsmiljö. Utöver att arbeta förebyggande mot arbetsskador finns möjlighet till motion på våra anläggningar för våra medarbetare både i Kina och i Sverige. 

05

Utgångspunkten i vårt jämställdhetsarbete är att behandla alla lika oavsett könsidentitet, ålder, religion eller funktionsvariation. 

08

Som en del i vårt arbete för en hållbar arbetsmiljö erbjuder vi bra arbetsvillkor för samtliga medarbetare. Vår produktion, kvalitetssäkring och våra administrativa uppgifter bidrar med arbetsmöjligheter som i längden bidrar till en ekonomisk tillväxt. 

09

I vår verksamhet effektiviserar vi våra produktionsprocesser och resursförbrukning för att uppnå en mer hållbar industri. 

11

Vi arbetar för att minska städers miljöpåverkan genom att på lokal nivå engagera oss i miljöfrämjande aktiviteter, så som skräpplockning.  

12

Genom vår kvalitetskontroll sorteras produkter ut som inte uppfyller kraven och en stor mängd av dessa omarbetas innan de levereras ut till kund. På så sätt minskar vi kassaktioner, vilket genererar en mer hållbar produktion. 

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.