DIN LEVERANTÖR AV SYSTEMLÖSNINGAR

Full service eller delkomponenter? Check Point Group erbjuder både komponenter och kvalitetssäkrade system producerade i Asien. Tack vare vår väletablerade verksamhet och genomarbetade processer erbjuder vi även individuella komponenter för de som redan köper in från eller producerar i Asien. Vi är specialiserade inom nedanstående affärsområden och särskilt inom produktion av komplexa lösningar. Om er förfrågan rör andra affärsområden utvärderar vi gärna möjligheten att utveckla även er systemlösning.

OPTOELEKTRONIK

KUNDANPASSADE HÖGEFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR DEN MODERNA MARKNADEN. MED EN KOMBINATION AV VÅRT STORA UTBUD AV PRODUKTIONSENHETER OCH KVALITETS- OCH PRESTANDA TESTCENTER HAR VI STORA MÖJLIGHETER FÖR UTVECKLINGSPROJEKT.

DYNAMIK

MED KOMBINATIONEN AV TRADIONELL TILLVERKNING AV MEKANISKA KOMPONTENTER – GRUNDEN BAKOM CHECK POINT GROUP – OCH LÄGET I CIXI MED FOKUS PÅ SMARTA DYNAMISKA LÖSNINGAR HAR VI EN KONKURRENSKRAFTIG ENHET FÖR DRIV OCH RÖRELSE KONTROLL, DÄR SPECIALANPASSADE SENSORLÖSNINGAR INTEGRERAS VID IHOPSÄTTNING.

Läs mer om Dynamik

ELEKTRONIK

DÄR DET FINNS RÖRELSE, FINNS OCKSÅ ETT BEHOV FÖR KONTROLL. DÄRFÖR HAR VI UTVECKLAT LÖSNINGSENHETER FÖR ELEKTRONISKA KONTROLLPANELER SOM FOKUSOMRÅDE, FÖR ATT VARA EN KOMPLETT LÖSNINGSLEVERANTÖR. GENOM ATT INTEGRERA LÖSNINGAR FÖR KONTROLLSYSTEM, SÅ KAN VI STÄRKA VÅR PROBLEMLÖSNING FÖR VÅRA KUNDER.

Läs mer om Elektronik

Mekanik

VÅR ERFARENHET AV ARBETE MED MEKANIK HAR BIDRAGIT MED GEDIGEN KUNSKAP INOM PRODUKTIONSMETODER, MATERIAL, VERKTYG OCH MONTERINGSPROCESSER. VÅR KUNSKAP GER OSS MÖJLIGHETEN ATT TILLSAMMANS MED KUNDEN UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA BEFINTLIGA PRODUKTIONER, MEN ÄVEN RÅDGIVA VID NYPRODUKTION.

MONTERING

ÅR 2017 STARTADE VI CIXI ANDERUI MANUFACTURING SOM EN FÖLJD AV DEN ÖKADE FÖRFRÅGAN PÅ KOMPLEXA PRODUKTER. MONTERINGEN ÄR EN FÖRLÄNGNING AV DEN SERVICE VI TIDIGARE ERBJUDIT INOM KVALITETSSÄKRING OCH SKAPAR STÖRRE MÖJLIGHET TILL HELHETSLÖSNINGAR.
Vid användning av vår monteringsavdelning i vår anläggning i Kina får ni mer än en kostnadseffektiv lösning. Det innebär också en trygghet att produkterna lever upp till era kvalitetskrav. Vår monteringspersonal och anläggningen håller europeisk standard och genom funktionalitetstest minimeras risken för framtida kvalitetsproblem.
sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.