Check point group har bred erfarenhet av enklare och komplexa beslag. De beslag som vi tillverkar och kvalitetssäkrar innehåller en mängd olika material, komponenter och funktionaliteter som ställer höga krav på avancerad sourcing, kvalitetssäkring och montering
 •  Hög kompetens inom beslag för bygg- och tillverkande industri
 • Tillverkar, kvalitetssäkrar och distribuerar globalt till idag ledande aktörer på marknaden
 • Omfattande infrastruktur för kvalitetssäkring av ingående komponenter
 • Inhouse assembling för högsta kvalité och undvikande av backdoor business
 • Hållbarhetsfokus inom ESG (environmental, social and corporate governance) med bl.a. multicite certifikat från Bureau Veritas inom
  – ISO 45001:2018
  – ISO 14001:2015
  – ISO 9001:2015

EGEN PRODUKTION AV BESLAG 

Med vår asiatiska produktionsanläggning belägen i Cixi, Kina, har vi de sedan i mitten av 90-talet byggt upp en omfattande underleverantörsbas och infrastruktur för kvalitetssäkring just för de komponenter vi behöver för t.ex. beslag. Vårt Quality Center (QC) innefattar allt från digital utrustning till enklare utrustning för dimensionsmätning, ytfinhetsmätning, ljudtester och funktionstester.

I förekommande fall så bygger vi även egna testutrustningar för att säkerställa funktionalitet. I vissa kritiska applikationer genomför vi allkontroll avseende funktionalitet för att nå nollvision vid montering i slutsystem hos OEM kunden någonstans globalt.

 

 CHECK POINT MED FRÅN START OPTIMERAR LÖSNINGEN

Våra kunder har stor kunskap om sina applikationer och marknader som tillsammans med vår expertis om kvalitetssäkring och montering i Asien ger stor dynamik i vårt samarbete.

I de fall vi involveras redan i designfasen optimeras slutresultatet avseende projekttid och kostnadsbild. Det uppnår vi genom att få med den asiatiska produktionsmöjligheten genom både design och konstruktionsfasen vilket kortar ner projekttiden då systemet redan är identifierbart som möjligt att producera i Asien. När vi sedan, i samråd med kunden slutligen väljer en lösning, så har vi redan bedömt olika aspekter avseende volym, material och produktionssätt som ger oss den mest optimala lösningen. Projektresultaten kan då även innehålla en planerad upprampning av volym där ett antal beslutstidpunkter är identifierade för t.ex. övergång från laserskuret till verktygsbundna detaljer.

STOR LÖNSAMHET ÄVEN I ”ETT TILL ETT LÖSNINGAR”

Historisk har de flesta företagen köpt komponenter i Asien och monterat dem här i Europa. Grunden är bristen på, och förtroendet för, asiatiskt montage vilket nu Check Point överbryggar med helägda svenska enheter på plats i Cixi. En stor mängd komponenter från en stor mängd leverantörer blir en leverantör och ett artikelnummer för kunden.

 

ETT KOSTNADSEFFEKTIVT GRÄNSSNITT

När vi utvecklar lösningar tillsammans med våra kunder så är en viktig parameter vart man skall dra gränssnittet för vad vi skall producera och vad kund själv väljer att montera. För beslag ser vi ofta att den gränsdragningen flyttas mot att vi gör mer kompletta montage idag. Fördelen för kunden är förutom kostnadsbesparingen att vi kan kvalitetssäkra hela systemet på plats i Kina där produktionen sker, så att vi vet att hela systemet, monterat och klart, har den funktionalitet och prestanda som kunden eftersöker.

VILL DU VETA MER OM KOMPLEXA BESLAG?

KONTAKTA JOHAN FÄLTH PÅ

johan.falth@checkpointgroup.se
Mobil: +46 0768 283088

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.