VI FÖRVERKLIGAR POTENTIAL PRÖVADE METODER OCH EFFEKTIVA PROCESSER BASERAD PÅ SOLID ERFARENHET OCH EXPERTIS

Under de år vi har varit aktiva i Asien har vi utvecklat och skapat en väldefinierad process vid nya projekt. Processen är byggd på erfarenhet och har kontinuerligt utvecklats för att säkerställa en pålitlig process från projektet start till massproduktion. Om du sedan tidigare har erfarenhet av produktion i ett lågkostnadsland så som Kina, ser du säkerligen fördelen och betydelsen av en säker produktionsprocess.

GENOMFÖRBARHETS-UTVÄRDERING

 • Utvärdering av ansökan
 • Förberedelse av ritningar och produktionsinstruktioner
 • Översättning av produktionsdokument till Kinesiska 
 • Fabriksbesök/diskussion
 • Synpunkter

FRAMTAGNING AV VERKTYGSPROVER

 • Orders/Kontrakt
 • Verktygstillverkning
 • Verktygsprov
 • Kvalitetsinspektion av produkter
 • Funktionstest
 • Godkännande av kund

FÖRPRODUKTION

 • Verktygsmodifiering och/eller uppdatering av ritningar 
 • Förproduktion
 • Kvalitetsinspektion och prestanda test
 • Leverans/export
 • Godkännande av kund

PRODUKTIONSPROCESS

 • Verktygsmodifering och/eller uppdatering av ritningar
 • Massproduktion
 • Ständig kvalitetsinspektion och prestanda test
 • Anpassad förpackning och leverans
 • Leverans/export
 • Produkt och/eller produktionsutveckling

LOGISTIKHANTERING

Genom vår egen logistikavdelning får vi kontroll, sparar tid och skapar en flexibilitet gällande packning och leveransalternativ. Sändningarna kan färdigpackas nära produktionen och därefter direktlevereras till mottagare över hela världen. På så vis behöver inte godset levereras genom Europa, vilket effektiviserar processen från färdigproducerad produkt till slutleverans. Våra logistiklösningar hjälper er att spara tid och pengar genom optimerad packning levererad enligt era önskemål.

TEKNIKHANTERING

Under många års tid har vi utvecklat en process med fokus på teknisk kunskap för produktion och kvalitetssäkring. För industriell produktion är kunskapen om asiatisk produktion i jämförelse med europeiska standarder väsentligt för att lyckas. En nyckelfaktor är korrekt översättning av dokumentation på exempelvis tekniska specifikationer och kvalitetskrav som är unika för varje projekt.

IN-HOUSE TESTNING
FÖR ALLA MÖJLIGHETER

Inspektioner och testning av produkter på vår anläggning i Cixi har en betydande roll för alla steg i processen. Inledningsvis utvärderas genomförbarheten av projekten baserat på befintliga prover eller produkter. Därefter skapas prover från framtagna verktyg för att säkerställa att massproducerade artiklar möter kundens krav.

VÅR UTRUSTNING

Vi ser ett stort värde i möjligheten att kunna säkerställa kvalité och funktionalitet så nära produktionsanläggningen som möjligt. Därför utvecklar och förbättrar vi vår utrustning kontinuerligt. Detta är en av våra främsta framgångsfaktorer, vilken skapar en trygghet inom vår företagsgrupp men även för våra kunder.

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.