Check Point Group har lång erfarenhet av att skapa kostnadseffektiv produktion av tekniska produkter i Kina. En av de avgörande faktorerna för att vara framgångsrik med nya produkter är kompletta tekniska underlag som är anpassade för kinesisk produktion.

  • EGEN VERKSAMHET BÅDE I SVERIGE OCH KINA SEDAN 2007

  • EGEN TILLVERKNING, MONTAGE OCH KVALITETSSÄKRING I CIXI, KINA

  • MEKANISKA MONTAGE AV KVALITETSSÄKRADE KOMPONENTER

  • HÖGT FOKUS PÅ TEKNISKA UNDERLAG ANPASSADE FÖR ASIATISK PRODUKTION

Under det senaste åren har det blivit fokus på mer kompletta montage som tillverkas på vår produktionsenhet i Cixi, Kina. De första produkterna när Check Point Group grundades var fokuserade på mekanik och då speciellt lösningar relaterade till kullager. Idag är det större montage för våra kunder där värdet ligger i en komplett lösning.  Det är mer avancerade system och ställer stora krav på de tekniska underlagen.  

FRAMGÅNGEN LIGGER I DETALJERNA

Att designa en ny produkt innebär ofta att man tänker utifrån den lokala  produktionen och dess möjligheter och begränsningar. Det är fullt naturligt att anpassa och vidareutveckla utifrån det perspektivet. Det gör vi på Check Point Group i Cixi, Kina. När vi arbetar med ett projekt där en produktion planeras att kostnadsoptimeras är det viktigt att veta hur produkten  produceras idag för överföring till vår lokala produktion som en del i nyckeln till framgång.

TIDIG PRODUKTIONSANPASSNING

Vi ser att vi växer med de kunder som vi arbetat länge med. En del av det beror på att vi under tidigare projekt skapat kostnadseffektiva tekniska lösningar. En annan del är att kunden får en bra förståelse för vilka fördelar det ger att arbeta med Check Point Group som underleverantör. Det har resulterat i att vi numera ofta är en naturlig utvecklingspartner till våra kunder i starten av nya projekt för att se vilka tekniska optimeringar som kan göras. Det är något som gynnar kunden i form av lägre totalkostnad när vi senare i projektet startar  produktionen. Att ta hänsyn för såväl komponenter, montage och logistik tidigt är viktigt.

NYUTVECKLING

När det är helt nya produkter och lösningar som skall produceras för en världsmarknad är det normalt tillsammans med våra befintliga kunder som vi startar nyutveckling.  Det kan handla om en helt ny produkt, eller en ny generation av en produkt som vi tillverkat och kvalitetssäkrat under lång tid.
För nya kunder är det vanligare att det vid första projektet rör sig om en kostnadsoptimering av en befintlig lösning. Under åren har vi vant oss vid båda arbetssätten. I båda fallen anpassas produktionen till de lokala förutsättningarna.

ETT KOSTNADSEFFEKTIVT GRÄNSSNITT

Traditionellt sett är Check Point Group en underleverantör av tekniska produkter till industrin. I den rollen utvecklas vi konstant och det är till stor del över att gränsen för ett kostnadseffektivt gränssnitt flyttas framåt. För 15 år sedan var det till stor del komponentförsörjning. Idag hjälper vi kunderna att hitta en nivå där delsystem integreras i kundens egen produktion på ett sömlöst sätt. Det gränssnittet är inte alltid givet när projektet startar, utan brukar växa fram i den tekniska utvecklingen med kund.

SIMULERING

För utvecklingsprojekt för industriella applikationer där det krävs att vi skapar simuleringar har vi möjlighet att erbjuda det. Det kan handla om kylning, eller ljusbilder som exempel. Det kan vara små skillnader i design som gör att man behöver byta tillverkningsmetod. Det ser vi inte minst på kylflänsar där skiving används för applikationer istället för extruderad aluminium när det handlar om höga effekter. Vid framtagning av UV-led gör vi simuleringar på kompletta enheter med PCB, kylflänsar och fläktar. Syftet är att testa hela systemets egenskaper och välja de egenskaper som passar kravbilden utan att de efter på kostnadseffektivitet.

GENERELLA TOLERANSER

I Sverige har vi för vana att sätta toleranser på varje ingående del i systemet utan att egentligen ha stor tanke på hur det påverkar montagets kostnad. Ett exempel på det kan vara mediumtoleranser enligt standard ISO-2768. Det baseras till stor del på de erfarenheter som konstruktören har av tillverkningsmetod. När vi inför ett projekt går igenom ritningsunderlagen och produktionsanpassar är det efter de kinesiska förutsättningarna på tilltänkt tillverkningsenhet. Produktionsmetoderna är ibland enklare. För pressning och stansning kan det innebära att man har fler moment i Kina, men betydligt lägre verktygskostnad.

OPTIMALA TOLERANSER

Vi talar om optimala toleranser på Check Point Group. Det är ett uttryck som kommer av erfarenheten att arbeta med systemlösningar. Bakgrunden är att de komponenter som monteras till ett system har möjlighet att ha andra toleranser och därigenom öka kostnadseffektiviteten. Som exempel kan vi använda rullvagnar som är en av de produkterna som företaget startade med tidigt. Där ingår det 10–20 komponenter och när montaget är klart kommer den att kvalitetssäkras som en enhet – funktionen och ytterdimensioner är viktigare än de ingående komponenternas egna toleranser.

Ritningar

F-RITNINGAR

Vid starten av ett utvecklingsprojekt använder vi en standard som vi benämner F-ritning. Det är det första underlaget som normalt innehåller detaljerad information om komponenter. I det här skedet är det till för att få en komplett bild över vilka komponenter som ingår i ett montage. Det kompletta montaget finns på en sammanställningsritning som innehåller mer komplett information och som vi går igenom med både projektledare och kund för att bekräfta de skapade underlagen.

P-RITNINGAR

Produktionsritningar är aktuellt att ta fram när vi har utfallsprover som är bekräftade av kunden. Det största tillägget på P-ritningar är att de även innehåller information om vilka tester som skall genomföras på komponenter och slutmontage. Det kan handla om såväl dimensionella tester som elektriska och opto-elektriska tester. För slutmontaget är det även funktionstester som vi kommit överens om med kunden under projektstarten.

När vi arbetar med ritningar, gör vi det i Solidworks. Det är en plattform som vi införde 2009. Genomgående för alla ritningar som vi har i produktion idag är att de är tvåspråkiga, både på engelska och kinesiska.

Från 3D-print till verktyg

3D-PRINT

Som ett steg mellan ritning och verktyg har vi möjlighet att ta fram delar i Stereolitografi (SL). Metoden är enkel och snabb för att kunna utvärdera en komponent i produktion. De material som är tillgängliga är PA och ABS för 3D-printning. Därefter kan den 3D-printade produkten slipas och målas till en finish som är nära den slutgiltiga versionen. Syftet är få en snabbare utveckling i projektet. Beroende på komponentens utformning, har vi möjlighet att ha en med industriell 3D-printning skapa komponenter i storlek upp till 800x800x600mm

VOLYMPRODUKTION

För höga volymer är det verktyg och fixturer för montage som vi föreslår tidigt i projektet. Det kan handla om formsprutning av plast, eller verktyg för sinter exempelvis. För att få en funktionsprototyp kan det tidigt i projektet vara bra att använda 3D-print eller skärande bearbetning, för att senare övergå till en verktygsframtagning. En del som vi ofta nämner är att det som faller fritt från verktyget i Sverige är ungefär samma kostnad som det som faller fritt från verktyget i Kina. När det är en efterbearbetning är det helt rätt att producera i Kina. Den stora fördelen här är att det ingår i ett komplett montage där den totala kostnadseffektiviteten blir stor.

VERKTYG FÖR PLAST

När vi tar fram verktyg för plast är det oftast för formsprutning, men även vakuumformning är vanligt. De tillverkningsenheter som vi använder för formsprutning är beroende på detaljens utformning. Storlek, material och toleranser för produkten. I huvudsak är produktionsvolymen och efterbearbetningen som avgör vilken tillverkningsenhet som skall användas. För verktyg som används för formsprutning är det fräs- och sänkgnistning som är den vanligaste metoden. De verktyg som används för vakuumformning är öppna verktyg med släppvinkar har normalt lägre toleranser och de CNC-bearbetas.

VERKTYG FÖR METALL

Om man bortser från de enklare pressverktyg som används vid stansning är det framförallt verktyg för sinter och gjutverktyg. För gjutning kan det handla om verktyg för Zamak eller aluminium. Exempel där man använder Zamak är mer komplicerade produkter med hög hållfasthet som exempelvis rullvagnar.

LASERSKÄRNING

De tillverkningsenheter vi använder har normalt samma utrustning som laserskärning i Sverige. Laserskärning använder vi när det är mindre serier och man väger alltid verktygsinvesteringen mot laserskärningen. Om det tjocka material som inte går att klippa på ett bra sätt är laserskärningen ett alternativ.

Vid produktion har vi kvalitetskontrollcentret i Cixi som spindeln i nätet. Det innebär att samtliga komponenter passerar där under en, eller flera gånger. För komponenter som monteras in i mer omfattande montage testas först komponenterna och efter montering, även det kompletta montaget. Den kompletta logistikkedjan börjar redan med råmaterial och slutprodukterna finns över hela världen

YTBEHANDLING

YTBEHANDLING

Vid ytbehandling för tuffa miljöer i Sverige kanske många tänker direkt att det är en bra metod att varmgalvanisera en produkt. Det kan vara rätt metod även för projekt som vi driver för vår produktion för mekaniska montage. Vid mindre volymer som ingår i mekaniska montage väljer vi gärna andra metoder för ytbehandling. Det har helt enkelt med att göra att få samma ytbehandling på hela enheten. Zink-Nickel är en vanligt förekommande ytbehandling av montagedetaljer. Att köpa in material som är galvaniserat har ofta en MOQ i unika tjocklekar. Då det kanske bara är ett fåtal detaljer som skall ha det korrossionsskyddet tar vi hänsyn till den totala produktionsvolymen och utvärderar om varmgalvad plåt bör användas, eller om andra ytbehandlingar är acceptabla.

SANDELINEFFEKTEN

För att säkerställa att ett montage är möjligt att galvanisera är det viktigt att tänka på materialspecifikationen. Många  materialspecifikationer innehåller toleranser för olika legeringar i materialet och de kan se annorlunda ut på den kinesiska marknaden. Normalt översätter vi material med en ekvivalentlista. När vi ser en detalj som på första ritningen är galvaniserad undersöker vi möjligheterna att välja andra ytbehandlingar om volymerna är relativt små på detaljen. Det har att göra med sandelineffekten vid varmgalvanisering och något som skall tas hänsyn till i processen.

MATERIAL

När vi arbetar med mer avancerade projekt är det bra att göra ett omtag på ingående material från start. Syftet med det är att hitta ekvivalenter som har samma materialegenskaper i Kina. De svenska, tyska, japanska och amerikanska standarderna är de som normalt används av konstruktörer i Sverige. Dessa behöver vi sedan konvertera till kinesiska standarder. Här har vi lång erfarenhet av vilka material som passar för vår produktion och tillverkningsenheter.

 

KUNDER ÖVER HELA VÄRLDEN

Check Point Group levererar till kunder i Asien, Europa och USA. Vi följer våra kunder och levererar direkt till kundens produktionsanläggningar för att optimera logistik och kostnader. Kvalitetskontrollcentret i Cixi fungerar som en split point där leveranser sker direkt ut till våra kunder oavsett världsdel utan mellanlagring för att ha en kostnadseffektivt set up.

MÖTEN VIA TEAMS ELLER SKYPE FÖR UTVECKLING

Då vår verksamhet finns på två kontinenter har det över åren blivit ett bra sätt att kommunicera i det dagliga arbetet. Vi har ofta videokonferenser via Teams där utvecklingsavdelningar både hos kund och leverantör är med. Det kan vara  för att diskutera hur man kan kombinera tekniska lösningar med önskemålen från marknadssidan. 2020 har det blivit mer frekventa möten och ett naturligt sätt att driva utveckling. Om Ni är nyfikna på hur vi kan hjälpa Er i med tekniska lösningar, arrangerar vi ett möte via Teams som första steg.

VILL DU VETA MER OM vår teknik?

KONTAKTA CHRISTER PANTZAR PÅ

christer.pantzar@checkpointgroup.se
Mobil: +46 761342888

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.