Check Point Group arbetar proaktivt med att optimera logistiklösningar för våra kunder. Kvalitetssäkring och logistik är två grundpelare i verksamheten.

  • OPTIMERAD LOGISTIK FRÅN PRODUKTION I ASIEN

  • UNIKA FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR OCH EGNA EUR-PALLAR MED KRAGAR

  • SJÖTRANSPORTER FÖR KONTINUERLIG PRODUKTION

  • TÅGFRAKTER FÖR FÖRSERIER OCH SNABBARE ALTERNATIV

  • FLYGFRAKT OCH EXPRESSFRAKT FÖR SNABBA PROTOTYPER I UTVECKLING

En av de första delarna när vi arbetar med ett projekt är att tidigt kunna ge kunden en bild över hur hela logistikkedjan kan se ut för den aktuella produkten eller systemet. Det kan handla om att det är elektronik eller mekanik som behöver speciella fraktförhållanden. En annan del som kommer upp tidigt är att inte binda kapital, utan ha en optimerad logistik. Vi har lång erfarenhet av logistiska lösningar, så utmana oss gärna.

GLOBAL LOGISTIK

Check Point Groups kunder har produktion i flera världsdelar. Vi servar svenska kunder med logistik för internationell produktion. Projektledning och teknisk utveckling i Sverige är det första steget där arbetet sker i nära samverkan med våra kunder. För att helhetslösningen skall bli så bra som möjligt fokuserar vi tidigt även på logistiken. Syftet med att ha en översikt över logistiken redan i ett tidigt skede är för att kunna göra ett bra och kostnadseffektivt gränssnitt i slutprodukten. Det finns fördelar med att ha produktion i Kina och för att ha en total kostnadseffektivitet så är logistiken en viktig faktor. Vi väljer tillverkningsenheter som geografiskt sett ligger nära kvalitetskontrollcentret, vilket ger en snabb hantering av gods inför produktion.  I kombination med global logistik via sjöfart, tåg och flygfrakt skapar det ett starkt erbjudande till våra kunder.

LOKAL LOGISTIK

Att vi sedan 2007 har utvärderat över 350 tillverkningsenheter gör att nätverket av underleverantörer är omfattande. Då en stor del av vårt gods är beroende av både maskinbearbetning som ytbehandling prioriterar vi lokala enheter. Idag är kraven på företag som arbetar med ytbehandling stor och då väljer vi att göra maskinbearbetning hos en tillverkningsenhet och väljer själva vilken enhet som skall ytbehandla. Det är en logistik som våra projektledare i Cixi arbetar med dagligen. Exempelvis kan det vara att delar i olika material monteras till ett system och då är det viktigt att delarna har samma ytbehandling, även om de maskinbearbetas i olika material i olika verkstäder.

SPLITPOINT NÄSSJÖ

Från vår splitpoint i Nässjö erbjuder vi både lagerhållning och direktleverans av gods. Vi har möjligheten att sampacka försändelser från Asien, sortera i Nässjö, för att sedan distribuera ut dem till våra kunder. Optimerad packning och fulla pallar är något vi strävar efter ur såväl kostnads som miljöperspektiv. I Nässjö erbjuder vi även säkerhetslager, vilket är ett bra alternativ för de med egen begränsad lagerkapacitet, alternativt om man vill korta ledtiderna. 

FLYGFRAKT

En flygfrakt kan i många fall vara bra för att skicka produkter där ledtiden är väldigt viktig. Det kan vara så att en kund har en markant ökad orderingång. Då kan det vara ett alternativ att använda flygfrakt för att skapa möjligheten för att hålla produktionen uppe. När en sändning väger runt 100kg väljer vi att skicka en flygfrakt istället för express då priset oftast är bättre. Vid flygfrakt till svenska kunder skickar vi upp godset till Shanghai där det sedan flygs till Göteborg och därefter körs ut till kunden. En flygfrakt tar runt 1 vecka från det att vi skickar godset till dess att leveransen är hos vår kund. Detta är ett mer kostsamt fraktsätt än tåg och båt men kan i många fall vara effektivt, speciellt om godset inte är så tungt.

EXPRESSFRAKT

Expressfrakt använder vi ofta i utvecklingsskedet i projekten då vi skickar prototyper, men det kan också vara så att kunden behöver leveransen på snabbast möjliga vis och då väljer vi att skicka med expressfrakt. Vid mindre sändningar upp till 100kg är det oftast mest effektivt att skicka med expressfrakt. I de fallen skickar vi ofta med TNT, UPS, DHL mm, där de kommer och plockar upp godset hos oss i Cixi och tar det på snabbaste vis till kundens adress. Detta brukar i genomsnitt ta ca 5 dagar.

TÅGFRAKT

Som ett snabbare alternativ till sjöfrakt och mer kostnadseffektivt än flyget har tågfrakten ökat. Tåg blir ett effektivt alternativ när sändningarna blir upp mot 500kg. Vid tågsändning skickar vi oftast godset till Suzhou som ligger i närheten av Shanghai för vidare transport till Polen via transsibiriska järnvägen, där godset lastas om på lastbil och körs ut till våra kunder. Transporten tar totalt ca 3 veckor. I vissa fall kan det vara kortare tid mellan bokning och avgång från andra städer, så i vissa fall har vi även skickat från exempelvis Chengdu för att spara några dagar på den totala ledtiden.

*Tågfrakt används för nuvarande restriktivt på grund av omvärldsläget

SJÖFRAKT FCL/LCL

När vi planerar en logistiklösning tillsammans med våra kunders produktion är det primärt sjötransport som är den långsiktiga lösningen. Cixi ligger nära både Ningbo och Shanghai hamn och vi fraktar gods genom de båda hamnarna. Hamnen i Shanghai hanterar lika mycket gods på en vecka som Göteborgs hamn gör på ett år. Från dagen båten lämnar hamnen ta det generellt 6 veckor innan godset levereras till kunder i Sverige. Vid sjötransporter till Nordamerika räknar vi med ca 4 veckor. Vad gäller fraktbolag har vi samarbete där våra kunder även ingår under vårt avtal men vi är flexibla ifall ni har önskemål angående frakter och vilket fraktbolag som används.

TVÅ MODELLER

Det finns i huvudsak två olika modeller för att skicka sjöfrakt. Det är FCL – Full Container Load och LCL – Less than full Container Load. Ofta går det en brytgräns vid ca 18 pallar. Vid bokning av FCL kommer en lastbil med container, antingen 20 alternativt 40 fots, där vi lastar godset i Cixi. Därefter fraktas containern obruten innan den lossas hos vår kund. Vid LCL plockar lastbil upp bokade pallar i Cixi som fraktas till hamnen där de samlastas med annat gods. Containern lossas när den anlänt Göteborgs hamn där de olika sändningarna splittas beroende på var de skall, så skickas bokade pallar ut till vår kund. I de fall vi skickar FCL har vi full kontroll över lastningen av containern och kan i vissa fall specialanpassa pallar på ett sätt som blir effektivt både för säkerheten att produkten kommer fram hel samt med hänsyn till den plats vi har i containern. Vid LCL sändningar är vi mer bundna till att skicka standardmått med pallar packade på ett säkert sätt var för sig då de skall hanteras 2 gånger till innan de når kunden.

Effektiv hantering av logistik gör att Check Point Group levererar framgångsrikt till kundens produktionsanläggningar runt om i världen. Det är styrkan av att vi finns i två världsdelar som skapar förutsättningar för konkurrentkraftig logistik.

Pallhantering

EUR PALL MED KRAGAR

Som en del i vårt miljöarbete erbjuder vi certifierade EPAL pallar (EUR pallar) med kragar och lock. Pallarna köps in från EPAL certifierade producenter i Kina som behandlats och märkts upp i enlighet med IPPC´s regelverk. Vi lastar upp till totalt 1 ton/pall där produkterna får en säker transport med stöd av kragar, lock samt PET-band. Detta gör också att exempelvis godsmottagning och hantering av godset kan ske på ett smidigt sätt hos våra kunder. Dessa kan till skillnad från engångspallar även gå in i retursystemet. Vi använder även kartonger vid packning i återvinningsbart material för att minska mängden returemballage. Utöver standardmässiga kartongförpackningar gör vi också kundunika lösningar enligt önskemål från våra kunder.

Vid produktion har vi kvalitetskontrollcentret i Cixi som spindeln i nätet. Det innebär att samtliga komponenter passerar där under en, eller flera gånger. För komponenter som monteras in i mer omfattande montage testas först komponenterna och efter montering, även det kompletta montaget. Den kompletta logistikkedjan börjar redan med råmaterial och slutprodukterna finns över hela världen.

KUNDER ÖVER HELA VÄRLDEN

Check Point Group levererar till kunder i Asien, Europa och USA. Vi följer våra kunder och levererar direkt till kundens produktionsanläggningar för att optimera logistik och kostnader. Kvalitetskontrollcentret i Cixi fungerar som en split point där leveranser sker direkt ut till våra kunder oavsett världsdel utan mellanlagring för att ha en så kostnadseffektiv set up som möjligt.

OPTIMERAD LOGISTIK – INDUSTRIPACK

För kunder som använder motorer i sin produktion är möjligheten till industriförpackning en viktig del. Det kan handla om att när en kartong, eller pall når produktionen hos slutkunden, är den förberedd för enklast möjliga hantering. Vi erbjuder EUR-pallar för att passa in i befintliga logistik- och retursystem. Att allt emballage är återvinningsbart och av samma typ av kartong, gör att mängden returemballage för installatören att ta hand om minimeras. Det ser vi på Check Point Group som en viktig del i vårt miljöarbete.

MÖTEN VIA TEAMS ELLER SKYPE FÖR UTVECKLING

Då vår verksamhet finns på två kontinenter har det över åren blivit ett bra sätt att kommunicera i det dagliga arbetet. Vi har ofta videokonferenser via Teams där utvecklingsavdelningar både hos kund och leverantör är med. Det kan vara  för att diskutera hur man kan kombinera tekniska lösningar med önskemålen från marknadssidan. 2020 har det blivit mer frekventa möten och ett naturligt sätt att driva utveckling. Om Ni är nyfikna på hur vi kan hjälpa Er i med logistiklösningar, arrangerar vi ett möte via Teams som första steg.

VILL DU VETA MER OM LOGISTIK?

KONTAKTA EMELIE FAGERLIND PÅ

emelie.fagerlind@checkpointgroup.se
Mobil: +46 761345888

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.