KOMPLETT STYRELEKTRONIK

Dagens globala marknad och väl utvecklade logistiklösningar ger ofta kunden förutsättningar att nå ut till en bredare kundgrupp än tidigare. Med direktöversättningar av information och teknisk information som kunden söker om en produkt på exempelvis Google, så reduceras steget att välja en lösning baserat på vart den är producerad. Uttryck som ”Designad i Sverige” marknadsförs i högre utsträckning av företag. Att välja ett begrepp som det för marknadsföring handlar om att skapa en lokal anknytning och konkurrenskraft i sin marknadsföring. Företaget försöker skapa en känsla av att produkten är svensk, att den har en lokal anknytning, men signalerar samtidigt något till slutkunden om att den faktiskt är tillverkad och kvalitetssäkrad utanför Sverige. Konkurrenskraft är än viktigare på en global snabbrörlig marknad. Det företag som uppfyller kundens behov samt har en lägre produktionskostnad kommer att ha mer muskler för att utveckla nya produkter och högre marknadsföringsbudget, något som är allt viktigare idag.

Om man ser till komponenter som ingår i exempelvis elektronikproduktion, har vi idag inte någon större produktion av det i Sverige. De handelsbolagen som erbjuder komponenter för att monteras in i elskåp och maskiner har internationella leverantörer, som i sin tur ofta har tillverkning i Asien. I Europa tillverkas ofta de större komponenterna i lägre volymer och där man hittat en balans mellan produktionskostnad, kvalitet och logistik som passar produkten.

Det kan innebära att komponenter som ingår i en produkt på den svenska marknaden tar många steg innan det når slutkundens montage. Varje steg har i sin tur en marginal som skall rättfärdigas av distributörer i många led. Det kan det fortfarande vara rätt väg att börja med innan volymmarknaden är mogen för Er nyutvecklade produkt. Risken är att lösningen lever kvar för länge och företaget tappar konkurrenskraft när volymerna rampas upp.

 

VOLYMPRODUKTION

Att starta ett projekt med standardkomponenter från distributörer är en naturlig del i utveckling. Steget att effektivisera och kostnadsoptimera produkten kommer ofta senare för många mindre företag, när volymerna växer och konkurrensen ökar.

I ett skifte mellan olika produktgenerationer sker de större utvecklingsstegen även på leverantörssidan. Marknaden växer och produkten mognar fram i ett samarbete mellan utveckling och kunder. Det är inför ett sådant skifte som man har mest vinning av att se över hur nästa generations produkt även skall kunna effektiviseras och nå högre försäljningsvolymer.

För styrelektronik är det inför det läget värt att utvärdera Check Point Group. Vi hjälper Er som kund att skapa möjligheter för en kostnadseffektiv volymproduktion.

OPTIMERAD STYRBOX

Det finns en stor vinning i att utvärdera funktionaliteten och övergå till ett anpassat styrkort. För en påbyggare för lastbilar exempelvis, så innebär det ofta en drastisk kostnadsreducering och man får på så sätt en funktionalitet som är optimerad. Utseendemässigt är styrboxen anpassad med infästningar och kontakter för snabbt slutmontage av Er kund. Det skapar en känsla av exklusivitet och ökar möjligheterna att få kontroll över hela systemet. Tidigare har vi fokuserat på motorlösningar och mekanik för påbyggare, men efterhand, när mer kompletta förfrågningar om byggnation uppkommit har även elektronikstyrningen utvecklats. Att ha full kontroll över hela systemet med logik, motorer och givare gör att lösningen optimeras för nästa steg i när försäljningsvolymerna rampas upp.

Vi på Check Point Group är gärna med tidigt i utvecklingen och tar fram förslag på kundunika styrboxar för mobila applikationer. Det skapar ofta en bra helhetslösning tillsammans med rätt kablage och kontakter. För Er betyder det ökad konkurrenskraft och för slutkunden en snabb och enkel installation.

VILL DU VETA MER OM styrelektronik?

KONTAKTA OLA KRISTENSSON PÅ

ola.kristensson@checkpointgroup.se
Mobil: +46 761343888
Skype: olacpc
sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.