Elmia Subcontractor 2023

Check Point Group utvecklar och tillverkar kundanpassade lösningar till företag med produktion världen över. Vi har gedigen kunskap inom avancerad montering och produktion. Som produktionsresurs är vi flexibla och har under de senaste åren gjort stora investeringar i automation och kvalitetssäkring. Vi erbjuder kostnadseffektiva industriprodukter i kombination med effektiv logistik, vilket genererar bra totallösningar.

Monter och entrébiljetter

Välkommen att besöka vår monter! I år hittar ni oss i monter D02:56, scanna QR-koden för att hämta entrébiljetter. 

 

Vill du boka ett möte med oss i vår monter? Kontakta oss på info@checkpointgroup.se och ange vilken dag och tid du önskar komma. Besökare som bokat besök i förväg får hämta en give-away i montern.

Huvudkontor i Nässjö

 

På huvudkontoret i Nässjö har vi fokus på försäljning, teknik, logistik och administration. 2020 flyttade vi till nyrenoverade lokaler med tillhörande lager. Detta ger oss möjlighet att hålla säkerhetslager av artiklar som sedan ropas av, för kunder som önskar det. Tillsammans med Check Point Groups produktionsanläggning i Asien skapar vi optimala logistiklösningar för våra kunder, vilket gör att vi kan täcka kunders behov när det gäller leveranser i rätt tid på rätt plats. 

Check Point Group som produktionsresurs

Check Point Group var först på Bureau Veritas att få trippel-certifikat för multi-site, något vi är väldigt stolta över. 

Asiatisk produktion med Europisk kvalitet har länge varit vårt motto. Sedan starten har Check Point Group fokuserat på att utveckla tillverkningsenheter i vårt närområde. I många av våra projekt är det kombinationen av ingående material, och erfarenhet av liknande lösningar, som avgör vilken metod och tillverkningsenhet som är bäst lämpad. 

Vårt nätverk av underleverantörer utvecklas konstant och idag har vi utvärderat över 400 produktionsenheter sedan starten. Idag har Check Point Group utvecklats till att ha produktion för delkomponenter och kompletta montage och erbjuder förpackning i kundunika emballage.  Vi har vuxit på mekaniksidan till mer komplexa montage där huvudkomponenterna fortfarande är lagerlösningar, vilket var fokuset när Check Point Group grundades för ca 15 år sedan. 

Utveckling

Vi utvecklar och anpassar lösningar för att form och
funktion, i kombination med vald produktionsmetod, ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Det innebär att vi simulerar lösningar, tar fram prototyper och utvärderar alternativ innan vi rekommenderar en produktionsmetod. Toleranser och materialval sett till produktionsvolym är alltid något vi tar hänsyn till tidigt i projektstadiet. Våra projektledare arbetar i ett nära samarbete med kundens utveckling och produktion. 


Check Point Groups Kvalitetskontrollcenter

Vårt eget välutvecklade kvalitetskontrollcenter i Asien är grunden till vår verksamhet. Vi genomför kvalitetssäkring både i utveckling och produktion. De tester som genomförs är unika för varje projekt och definieras av ritningsunderlaget som våra tekniker framställer, där alla testinstruktioner finns med som en del av ritningen.

 

Check Point grundades som ett kvalitetskontrollcenter för våra kunder som har behov av kvalitetssäkrade produkter för egen slutproduktion. Under åren har centret utvecklats till en produktionsanläggning för kompletta montage och delmontage med leveranser över hela världen. 

Tredjepartsinspektion och externa kvalitetskontroller

Vi erbjuder externa kvalitetskontroller, som exempelvis fabriksrevision och produktinspektioner, åt kunder som har egen produktion i Asien. Våra erfarna inspektörer besöker önskad tillverkningsenhet och utvärderar enligt överenskommelse. Resultatet får ni som kund ta del av i rapportform. 

Logistik


Check Point Group har idag två distributionspunkter till våra kunder. Den första är direkt från vår produktionsanläggning i Asien och den andra är från lagret på huvudkontoret i Sverige. Vi arbetar med prognoser för våra kunder där tillverkning och montage sker, för att skapa en effektiv logistikkedja. Vi fraktar med båt, tåg och flyg och strävar alltid efter att göra transporter så miljövänliga som möjligt. Till våra europeiska kunder levererar vi gods på EUR-pall.

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.