Check Point Group har över 35 års erfarenhet av kullagerbranschen där de senaste 25 åren i huvudsak varit fokuserade på kinesisk kullagerindustri. Vi har varit delaktiga i olika lokala kinesiska kvalitetssäkringsenheter sedan 2000, med egen plattform sedan 2007 och med egen kinesisk produktionsenhet sedan 2018.

EGEN PRODUKTIONSANLÄGGNING

Vår asiatiska produktionsanläggning belägen i Cixi, Kina, som allmänt kallas ”The kingdom of Bearings”, har vi de sedan i mitten av 90-talet byggt upp en omfattande underleverantörsbas och infrastruktur för kvalitetssäkring av bl.a. kullager. Vårt Quality Center (QC) innefattar allt från digital utrustning för linjär mätning, radialglappsmätning, ytfinhetsmätning till mätning av vibration och ljud för kontroll av kvalité på kulor och rullbanor.

KVALITETSSÄKRING FRÅN START

Vårt arbete med kvalité börjar redan i dialogen med Er som kund. Där brukar vi uttrycka oss i termerna att

”vi vill leverera det du verkligen behöver, kanske inte det du inledningsvis vill ha..”

I vår AER (Application Evaluation Report) utreder vi tillsammans med Er de tekniska och kommersiella förutsättningar som projektet innehåller. I många fall kan det vara rätt att använda standardlager, finns det dock lite större volymer finns det stora förutsättningar till att specialtillverka kundunika lager som kan ge stora tekniska och kommersiella vinningar. Ett exempel på en enkel justering vi ofta gör är t.ex. en förlängd innerring åt ett eller båda håll för att slippa montera distansbrickor. På det sättet kan man som kund skippa en leverantör, ett arbetsmoment och en felkälla.

VERIFIERING AV KULLAGER HOS KUND OCH/ELLER I CIXI

I en del projekt där vi utvecklar speciallager tillsammans med kund finns redan utrustning för funktionstest uppbyggt inom kundens vanliga verksamhet. I andra projekt är det vi som bygger specifik utrustning för att verifiera funktion på plats i Cixi. Det som normalt styr detta är om behovet av verifierande tester är över tiden, då bygger vi utrustning redan från start i Cixi. På det sättet får vi jämförande testresultat genom förstudie, provproduktion, förserieproduktion och då även under serieproduktion.

CHECK POINT GROUP FRÅN START OPTIMERAR LÖSNINGEN

Våra kunder har normalt stor kunskap om sina applikationer och marknader som tillsammans med vår expertis om kullager och kvalitetssäkring i Asien, ger stor dynamik i vårt samarbete. I de fall då vi involveras redan i designfasen optimeras slutresultatet avseende projekttid och kostnadsbild. Det uppnår vi genom att få med den asiatiska produktionsmöjligheten genom både design och konstruktionsfasen vilket kortar ner projekttiden då systemet redan är identifierbart som möjligt att producera i Asien. När vi sedan, i samråd med kunden slutligen väljer en lösning, så har vi redan bedömt olika aspekter avseende volym, material och produktionssätt som ger oss den mest optimala lösningen.

STOR LÖNSAMHET ÄVEN I STANDARD

Det mest kostnadseffektiva produktionslandet för kullager är fortfarande Kina. Det är enormt stora mängder kul- och rullager, hubbar och speciallager som produceras i Kina vilket då också påverkar prisbilden positivt. Det innebär att även standardlager i rätt kvalité är lönsamt för de flesta brukare. Sen är det precis som i de flesta andra produktionsländerna olika nivå kvalité ibland tillverkarna.

Det innebär att Check Point även i de fall Ni är i behov av standardlager fyller en mycket stor roll. All produktion och/eller leverans som vi är inblandade i passerar vårt kvalitetscenter i Cixi. Det innebär att Ni vet vad Ni har för kvalité i leveransen redan innan den skeppats från Kina. Det besparar Er tid, pengar och undviker frustration och administration vid felleveranser.

OPTIMERING AV LOGISTIK

Av hållbarhets- men även effektivitetsskäl involverar vi logistiken som del i våra diskussioner om produktionslösningar. I Kina har vi säkerställt tillgång av EPAL certifierade förpackningslösningar som kan gå direkt in i de europeiska retursystemen. Plåtband har sedan länge ersatts av PET-band för att reducera antal fraktioner av förpackningsmaterial som vi levererar.

Beroende på hur produkterna skall användas vid ankomst, optimeras hur respektive produkt eller system förpackas. För de pallar som t.ex. går direkt till produktionslinan skapar vi industriförpackning för att minimera uppackningstid. På detta sätt minimerar vi förpackningar av kostnads-, effektivitets- och miljöskäl.

VILL DU VETA MER OM KULLAGER?

KONTAKTA ANDREAS FÄLTH

andreas.falth@checkpointgroup.se
Mobil: +46 761344888
sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.