UNIK SITUATION

Det är en unik situation som industriella världen upplever just nu. För många företag med internationella leverantörer och kunder är läget extra viktigt att lägga fokus på hur man skall hantera leverantörsfrågan och logistik i framtiden. Den produktion som sker i Asien idag är till stor del ämnad för företag i västvärlden. Även om den inhemska marknaden växer kraftigt är internationella affärsrelationer drivkraften.

Att som företag handla direkt med leverantörer i Asien har senaste åren fått en helt ny dimension för att just nu är avstånden större än normalt. För oss på Check Point Group är det i stort sett som tidigare. Teknikutvecklingen med dagliga avstämningar i flertalet funktioner har väl kompenserat för färre resor under 2020 och 2021. Vi utvecklar affärerna med våra kunder i Sverige och våra projektledare, kvalitetskontrollcenter och produktion i Kina hanterar och producerar order som vanligt.

FÖRÄNDRAS MED OMVÄRLDEN – INTE AV DEN

De företag som saknar egen produktion i Asien har tidigare kunnat resa någon, eller några gånger om året för att vårda leverantörsrelationen och skapa nya kontakter. Det är något som sedan två år tillbaka inte är möjligt och påverkar självklart utvecklingen framförallt på kort sikt. Att ha underleverantörer, oavsett om de är i Sverige, Europa eller Asien har alla sina fördelar. Det är inte bara frågor som produktion och kvalitetssäkring, utan även affärskulturen som är viktig att hantera. Den omvärldsförändring som startade 2020 kommer att påverka relationer till leverantörer och kunder under lång tid framöver och vi som svenska företag behöver förändras med den till viss del. Det är en övergångsperiod där många företag har fått förändra sitt arbetssätt.

Frågan vi ska ställa oss är om den tillfälliga förändringen i online-möten räcker för att framgångsrikt driva utveckling och produktion i att samarbeta med underleverantörer, eller om man, för att lyckas långsiktigt behöver ta ett omtag på leverantörsnätverket.

Är det möjligt att driva långsiktiga affärsrelation på samma sätt som innan 2020? Sannolikt har den frågan kommit upp i mer än ett företag de senaste åren. Vi vet att de rutiner, den kontroll och processer som vi skapat är där av en anledning –förändra till en långsiktig lösning och återta kontrollen. Det är viktigt att ta kontroll över leverantörsnätverket för att inte tappa framtida konkurrenskraft. 

EN ÅTERBLICK

Ser man tillbaka från år 2020 är det framförallt att även vi, på Check Point i Sverige, har arbetat mer på distans och våra kinesiska bolag har tagit ett stort kliv framåt i utvecklingen av processer och rutiner för den interna verksamheten. Resultatet av det har blivit en mer självgående verksamhet i Asien. Vi ingår alla i samma koncern, att varje bolag inom verksamheten blir mer fokuserade på sina egna uppgifter ser vi som en viktig del i utvecklingen. Det är kanske inte förrän allt runtomkring oss ställs på sin spets som vi måste ta det steget till att utvecklas till nästa nivå. Inom Check Point Group blev det under 2020. För vår del ser vi det som en styrka, när vi alla ingår i samma koncern och arbetar mot samma mål. Kvalitet – Produktion och Logistik måste fungera för att företagen tillsammans skall kunna växa och utvecklas mot nya mål. Vi gör det medvetet och det är en del av utvecklingsplanen.

För ett svenskt företag som har leverantörer i Asien kan nuvarande situation skapa svårigheter i projektkommunikation och senare skapa kvalitetsbristkostnader. 2020 har varit starten på något som kanske pågår under en längre tid, där man får omvärdera leverantörsnätverket för att återfå kontroll. En av de delarna som vi erfarenhetsmässigt vet att det kräver närvaro är inför uppstarten av nya produkter. Vid en gammal leverantörsrelation så fungerar det ofta tillfredsställande så länge inga större förändringar genomförs.

Vid nyproduktion är det många delar som skall trimmas in och testas och för prototyper och förproduktion är närvaro en förutsättning för att lyckas. Det gäller såväl projekteffektivitet som kvalitet. Alla de fördelarna med produktion i Asien finns fortfarande kvar. Den sista delen, att kunna känna trygghet i valet av leverantör från Asien är något som Check Point och de andra företagen som har egna plattformar i Kina kan leverera för att skapa kvalitetssäkrad produktion och optimerade logistiklösningar.

När Check Point grundades var en av hörnstenarna att vi skulle ha verksamhet i två världsdelar med fokus på att tillföra mervärden i/från Asien. Idag har vi produktion i Asien och projekthantering och logistiklösningar både i Asien och i Sverige. Nyckeln till att enkelt kunna starta nya projekt och hjälpa våra kunder i sin utveckling och produktion är just att vi har verksamhet både nära kunden i Sverige och egen produktion i Asien.

CHECK POINT GROUP
 • Mekanik
 • Dynamik
 • Elektronik
 • Optoelektronik
CHECK POINT CHINA AB 
NÄSSJÖ, SVERIGE
 • Kundkontakt, Projektledning, Övergripande ledning av företagsgruppen
 • Logistik och splitpoint för Europeiska kunder
CIXI ANDERUI MANUFACTURING CO. LTD. 
CIXI, KINA
 • Produktion, kvalitetssäkring av komponenter och funktionstester av system
CIXI ANDERUI IMP & EXP CO.LTD. – CIXI, KINA
 • Import av ingående material till produktion
 • Kundkontakt och Projektledning för kinesiska kunder
 • Kvalitetssäkring och ankomstkontroll av leveranser från underleverantörer
 • Logistik och splitpoint för Asiatiska och Amerikanska kunder samt för kunder i Europa med direktleveranser
sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.